Beltug

RSZ/ONSS decision on GSM for private use


Date:07/09/2010


L’ONSS a établi la valeur forfaitaire de l’avantage de toute nature pour l’utilisation privée d’un GSM de société à € 150 par an (€ 12,50 par mois). 

De RSZ heeft de forfaitaire waarde van het voordeel van alle aard voor privégebruik met een bedrijfsgsm vastgesteld op € 150 per jaar (€ 12,50 per maand). 

 

 doc Word Mobiele_communicatie_-voordeel_alle_aard_2010.09.28.doc
docx Word gsm Avantage de toute nature_FR_2010-09-30 Fr.docx

>>> Back to overview