Beltug

BELTUG Paper - ICT manager en de telecomwet


Date:10/04/2006


Wat de ICT-manager moet weten van de wet op de elektronische communicatie
In samenwerking met ICRI/K.U.Leuven - Maart 2006

Gratis beschikbaar voor onze leden (gebruik uw login!) - BELTUG Paper ICT manager en de telecomwet.

INHOUD
 
1        Krachtlijnen van de wet.. 4
1.1           Vereenvoudiging van de voorwaarden om de markt te betreden.. 4
1.2           Het optimaliseren van de regels over de concurrentie tussen de operatoren, bijkomende bevoegdheden voor het BIPT.. 4
1.3           Het realiseren van een betere consumentenbescherming en update van privacybescherming 4
1.4           Maatschappelijk relevante universele dienst.. 5
1.5           Nog werk aan de winkel. 5
2        Vooraf: de omzetting van de Europese richtlijnen in België. 6
3        Structuur wet elektronische communicatie. 8
4        Begrippenkader.. 9
4.1           Elektronische-communicatienetwerk.. 9
4.2           Openbaar elektronische-communicatienetwerk.. 10
4.3           Elektronische-communicatiedienst.. 11
4.4           Operator. 12
4.5           Gebruiker – eindgebruiker - abonnee - consument.. 13
4.6           Synthese. 14
5        Voorwaarden voor het betreden van de markt.. 15
5.1           Uitgangspunt: voorafgaande kennisgeving voor netwerken en diensten.. 15
5.2           Uitzondering: individuele gebruiksrechten voor nummers en frequenties. 15
5.3           Overige bepalingen in verband met het betreden van de markt.. 15
6        Bepalingen inzake de eerlijke mededinging tussen operatoren.. 16
6.1           Uitgangspunt: commerciële onderhandelingen.. 16
6.2           Operatoren met sterke machtspositie. 16
6.3           Marktdefinitie en marktanalyse. 17
6.4           Opleggen van verplichtingen.. 18
7        Universele dienst en aanvullende diensten.. 19
7.1           Universele dienst.. 19
7.2           Aanvullende diensten.. 19
8        Bescherming van de eindgebruikers.. 20
9        Bescherming privacy.. 22
9.1           Uitgangspunt.. 22
9.2           Verkeersgegevens. 22
9.3           Locatiegegevens. 23
9.4           Medewerkingsplicht, identificatie, afluisteren en zakelijke communicatie. 23
9.5           Cookies. 24
9.6           Overige faciliteiten of diensten.. 25
10      Procedurele bepalingen.. 25


 

Dear visitor,

Access to more information about this topic and/or to download the paper is easy and fast, but exclusively for Beltug members (just login to get access).

Beltug gathers a lot of information. Here you find the advantages of Beltug membership

The Beltug Team

Click here to login
>>> Back to overview