Beltug

BELTUG survey: Priorities of companies and public services


Date:25/09/2007


BELTUG : De prioriteiten van de bedrijven en de overheidsinstellingen op het vlak van communicatietechnologie en -diensten

Inhoud
1 DOEL VAN DEZE STUDIE 
2 WIE IS BELTUG? 
3 OVER WELKE BEDRIJVEN EN OVERHEIDSINSTELLINGEN GAAT HET ONDERZOEK? 
4 DE RESULTATEN – STRUCTUUR 
5 PRIORITEITEN 
6 VERSCHILLENDE INVALSHOEKEN : HET GAAT AL LANG NIET MEER ALLEEN OM DE TECHNOLOGIE 
7 DE PRIORITEITEN VAN BEDRIJVEN EN OVERHEIDSINSTELLINGEN -  OPVALLENDSTE VASTSTELLINGEN 
8 DE OPVALLENDSTE VERSCHILLEN TUSSEN DE PRIORITEITEN VAN DE GEBRUIKERS EN DE ICT-SECTOR 
9 HOGE VERWACHTINGEN BLIJKEN UIT EEN MASSA BIJKOMENDE SUGGESTIES 
10 EVALUATIE BELTUG 
11 WIE IS BINNEN DE BEDRIJVEN EN ANDERE ORGANISATIES BETROKKEN BIJ HET COMMUNICATIEBELEID? 
12 WELKE MAGAZINES WORDEN HET MEEST GELEZEN 
13 CONCLUSIES VOOR DE WERKING VAN BELTUG 
14 ACHTERGROND: DE VOORGESTELDE TOPICS

BELTUG : Les priorités des entreprises et des organismes publics dans le domaine de la technologie et des services de communication

Contenu
1 OBJET DE LA PRÉSENTE ÉTUDE
2 QU’EST-CE BELTUG ?
3 SUR QUELS ENTREPRISES ET ORGANISMES PUBLICS L’ENQUETE PORTE-T-ELLE ?
4 LES RÉSULTATS – STRUCTURE
5 PRIORITÉS
6 DIFFERENTES PERSPECTIVES : IL Y A DEJA BIEN LONGTEMPS QU’IL NE S’AGIT PLUS SEULEMENT DE TECHNOLOGIE
7 LES PRIORITES DES ENTREPRISES ET ORGANISMES PUBLICS – CONSTATATIONS LES PLUS NOTABLES
8 LES DIFFERENCES LES PLUS MARQUANTES ENTRE LES PRIORITES DES UTILISATEURS ET DU SECTEUR DE L’ICT
9 UNE SERIE DE SUGGESTIONS SUPPLEMENTAIRES MONTRE QUE LES ATTENTES SONT ELEVEES
10 EVALUATION BELTUG
11 QUI DANS LES ENTREPRISES ET LES AUTRES ORGANISMES EST IMPLIQUE DANS LA POLITIQUE DE COMMUNICATION ?
12 QUELS SONT LES MAGAZINES LES PLUS LUS
13 CONCLUSIONS POUR LE FONCTIONNEMENT DE BELTUG

  

Dear visitor,

Access to more information about this topic and/or to download the paper is easy and fast, but exclusively for Beltug members (just login to get access).

Beltug gathers a lot of information. Here you find the advantages of Beltug membership

The Beltug Team

Click here to login
>>> Back to overview