Beltug

Stormweer voor bellen van vast-naar-mobiel - BELTUG klaagt grote verwarring aan via Barometer-op-storm


Date:22/05/2008


Stormweer voor bellen van vast-naar-mobiel
BELTUG klaagt grote verwarring aan via Barometer-op-storm
 
22 mei 2008 - BELTUG (the  Belgian Communications Services User Group) stelt haar “vast-naar mobiele tarieven barometer” op storm omdat de lang verwachte dalingen van de dure tarieven voor verkeer van vast-naar-mobiel uitblijven. BELTUG klaagt de bijzonder onduidelijke situatie aan, waardoor de telecomgebruikers grote kostenbesparingen blijven mislopen.
 
Een korte historiek
BELTUG klaagt al jaren over de hoge tarieven voor oproepen van vaste naar mobiele netwerken, die een buitensporig gedeelte uit de IT-budgetten opsouperen. Deze hoge kosten zijn het gevolg van de hoge interconnectietarieven die de mobiele operatoren de vaste operatoren aanrekenen om een gesprek op hun netwerk te termineren (Mobile Termination Rates of MTRs).  
 
In augustus 2006 nam het BIPT de beslissing om de mobiele interconnectietarieven elk half jaar te verlagen: eindelijk zou er verbetering komen in deze aanslepende scheeftrekking. Maar 2 jaar later stellen we vast dat door een opeenvolging van beslissingen en rechtszaken de dalingen grotendeels op de lange baan worden geschoven, waardoor bedrijven en overheidsinstellingen grote kostenbesparingen blijven mislopen.
 
Barometer van kwaad naar erger
Uit onze eerste barometer bleek al dat eind 2007 de vaste operatoren de spectaculaire daling van hun kosten, toen al 40%, niet of slechts gedeeltelijk verrekenden in de tarieven van hun klanten.
 
Ondertussen is de situatie nog verergerd. Sinds 1 februari was een bijkomende tariefverlaging van kracht, pas bekendgemaakt in december 2007. Deze daling werd echter geschorst door Het Hof van Beroep van Brussel op 4 april 2008. Daarop besliste het BIPT vanaf 1 mei terug te vallen op de interconnectietarieven voorzien in de beslissing van 2006. (onderaan vindt u voor de volledigheid een overzichtje van de opeenvolgende stappen)
  Barometer May 2008 ADR3

 

 
 “BELTUG kan niet anders dan de barometer op storm zetten. De onduidelijkheid is compleet. Uit de reacties van onze leden blijkt dat de vaste operatoren nog terughoudender worden bij het doorrekenen van de verlagingen. ” legt Danielle Jacobs uit.  
 
Tijd voor actie
BELTUG heeft de nieuwe terminatietarieven doorgegeven aan de leden, bedrijven en overheidsinstellingen. Als ze deze vergelijken met de prijs die zij betalen per gesprek zien ze meteen of er veel verschil is. In dat geval raden we hen aan hun operator te contacteren om lagere tarieven te eisen. Immers, uit de rondvraag van januari bleek duidelijk dat de tariefdalingen worden vooral toegepast voor klanten die er uitdrukkelijk om vragen.
 
In het najaar volgt de volgende barometer, op basis van een nieuwe rondvraag. We hopen alvast op wat zon.
 
Wie is BELTUG? BELTUG is een onafhankelijke gebruikersgroep waar bedrijven en overheidsinstellingen informatie over communicatietechnologie en –diensten uitwisselen, hun netwerk van persoonlijke contacten uitbreiden en opkomen voor hun gemeenschappelijke belangen ten aanzien van overheidsinstanties en leveranciers. BELTUG groepeert in België 670 leden, afkomstig van 330 bedrijven en overheidsinstellingen.

Een overzicht van de opeenvolgende stappen
  • Augustus 2006: BIPT beslist elk half jaar de terminatietarieven van de 3 mobiele operatoren te verlagen.
  • De mobiele operatoren gaan tegen de beslissing in beroep.
  • De Europese Commissie vindt dat de verschillen in de terminatietarieven van de 3 mobiele operatoren te groot, en vraagt het BIPT een nieuwe beslissing met meer symmetrie.
  • In november 2007 publiceert het BIPT de mededeling dat het wacht om een nieuwe beslissing te nemen tot er overeenstemming is binnen de ERG, de groep van de Europese regulatoren.
  • December 2007: het BIPT publiceert de terminatietarieven voor februari en juli 2008 (met meer symmetrie, om aan de opmerkingen van de EU tegemoet te komen).
  • Base gaat in beroep tegen deze beslissing.
  • April 2008 Het Hof van Beroep schort de tarieven voor 2008.
  • Eind april publiceert het BIPT de nieuwe tarieven voor 2008, omwille van de timing verschuift de daling van februari naar mei. Het BIPT grijpt terug naar de dalingen van de beslissing van 2006.
  • Ten vroegste eind 2008 wordt een uitspraak verwacht in de rechtszaak van de mobiele operatoren tegen de beslissing van het BIPT van augustus 2006.

>>> Back to overview