Beltug

BELTUG vindt het niet uitstellen van de invoering van de verlaging van de Brusselse norm voor straling onverantwoord


Date:12/03/2009


Vrijdag moet de straling van de GSM-masten in Brussel drastisch naar beneden. BELTUG hoopt dat men op de valreep de uitvoering van de nieuwe norm uitstelt.  Iedereen, van particulier, over KMO tot grote onderneming rekent op de GSM. Als er geen oplossing komt voor vrijdag, en de verlaging ook realiteit wordt, zijn de gevolgen voor de mobiele communicatie onvoorspelbaar.

Onduidelijkheid troef. De Belgische norm van 20V/m wordt in Brussel teruggebracht tot 3V/m, en dit voor verschillende stralingsbronnen samen. M.a.w. Base, Mobistar, Proximus, ASTRID (de telecomoperator van de Belgische hulp- en veiligheidsdiensten), de WiMAX-operatoren Clearwire en MacTelecom, draadloze netwerken,… mogen samen niet meer dan 3V/m uitstralen.

BELTUG begrijpt niet hoe een bepaalde partij kan weten waaraan zich te houden, omdat het onbekend is hoeveel de andere partijen opsouperen van de norm. Hoe de norm dan toepassen?

Vooraf testen is niet mogelijk. Niemand kan de concrete gevolgen precies inschatten.

Verschillende maten en gewichten? BELTUG spreekt zich niet uit over de hoogte van de norm, maar stelt wel vast dat er geen consequente houding ingenomen wordt.
De nieuwe Brusselse norm is ingegeven door de bekommernis om de gezondheid.  Maar, TV- en radiozendmasten vallen niet onder de norm.
Het ASTRID-netwerk valt wél onder de norm. Nochtans is dit netwerk essentieel in noodsituaties en zal niemand het risico willen nemen op gevaarlijke situaties door een verlaging van de straling.

Een coherente aanpak gewenst. Ook in Vlaanderen en Wallonië zijn er plannen voor een norm. De kans is reëel dat men tot verschillende normen en/of modaliteiten komt. BELTUG pleit voor een zelfde aanpak in de 3 gewesten. Het zou tot een enorme verspilling en inefficiëntie leiden als men een andere aanpak per gewest invoert.

Innovatie en nieuwe spelers. Onlangs maakte Minister Van Quickenborne plannen bekend om meer nieuwe spelers op de markt te brengen voor draadloze communicatie, waaronder een 4de mobiele operator. Mobiele communicatie is een jonge markt die volop in  beweging is. Het zou jammer zijn nieuwe investeringen te hypothekeren, en innovatie in gevaar te brengen. Maar de onduidelijkheid rond de norm betekent een groot vraagteken voor nieuwe spelers.

Slechtere indoor coverage. Als de norm in de huidige omstandigheden vrijdag wordt toegepast, zal de indoor bedekking er op achteruit gaan. Voor de uitstraling van Brussel zeker geen goede zaak als toeristen en zakenreizigers in hun hotels een slecht bereik kennen.

Binnen gebouwen wordt veel mobiel gebeld. Bedrijven, universiteiten, hotels, …zullen de indoor bedekking met interne antennes versterken. Het probleem wordt verlegd….

Naar meer antennes. De achteruitgang van de kwaliteit van de netwerken kan maar worden opgevangen door meer antennes te plaatsen. De weerstand tegen bijkomende antennes is erg groot. Het bouwen van antennes kost ook veel tijd, het afleveren van bouwvergunningen verloopt erg moeizaam.

BELTUG standpunt

BELTUG hoopt dat het Brussels gewest op de valreep beslist tot uitstel van de toepassing van de nieuwe norm en dat de 3 overheden in België de tijd nemen om hun normen te coördineren.

Over BELTUG

BELTUG vindt het belangrijk dat bedrijven en andere organisaties op een verantwoordelijke manier omgaan met het gebruik van draadloze communicatie. Om op de vele vragen van ICT managers, bedrijfsartsen en preventieadviseurs een antwoord te zoeken brengt BELTUG op 17 maart enkele specialisten samen.  Ook een stand van zaken over de Brusselse situatie zal worden gegeven in functie van de situatie vrijdag.
BELTUG Member forum : Health Check on Wireless and Mobile Technology Radiation

BELTUG, de onafhankelijke gebruikersgroep rond communicatietechnologie en –diensten, groepeert ICT beslissers van bedrijven en publieke instellingen.
Meer dan 750 leden wisselen bij BELTUG ervaringen uit en genieten van expertise, workshops, seminars, publicaties en belangenbehartiging. Dankzij persoonlijke contacten en online toegang tot rapporten, leren ze van elkaar en maximaliseren zo het potentieel van communicatietechnologie en -diensten voor hun bedrijf.
Contact:
Danielle Jacobs, Directeur, 0495 10 88 51 - 015 51 88 51, danielle.jacobs@beltug.be
BELTUG – Knaptandstraat 123 – 9100 Sint-Niklaas – 03 778 17 83 info@BELTUG.be - www.beltug.be

 


>>> Back to overview