Beltug

Volgens BELTUG helpt ICT het hoofd bieden aan economische crisis


Date:30/04/2009


ICT helpt het hoofd bieden aan economische crisis

BELTUG ondersteunt de prioriteiten van haar leden
Elk jaar organiseert BELTUG bij haar leden (ICT beslissers en professionals uit de sector) een rondvraag over de prioriteiten en stelt daar haar jaarlijks activiteitenprogramma op af. Onlangs organiseerde BELTUG een extra rondvraag. “We wilden weten of de prioriteiten veranderen omwille van de crisis, en vooral of we iets extra kunnen doen voor onze leden. Daarnaast wilden we informatie samenbrengen over de impact van de crisis op de budgetten en de ICT-afdelingen, ” legt Danielle Jacobs, Algemeen Directeur van BELTUG uit.
 
BELTUG verzamelde de inbreng van meer dan 50 middelgrote en grote bedrijven, via een enquête en heel veel gesprekken. De conclusies werden aan verschillende leden voorgelegd, waaruit blijkt dat ze zich herkennen in de resultaten. Lees meer in het rapport van deze rondvraag (5p). 

Inhoudstafel


1. DE IMPACT VAN DE ECONOMISCHE CRISIS

  • Projecten
  • Budgetten
  • Personeel
  • Boodschap naar de sector

2. BLIJF BIJ DE GEKOZEN PRIORITEITEN

  • Verdieping van bestaande prioriteiten 
     

Over BELTUG

In juni organiseert BELTUG opnieuw haar jaarlijkse rondvraag naar de prioriteiten voor 2009-2010.

BELTUG, de onafhankelijke gebruikersgroep rond communicatietechnologie en –diensten, groepeert ICT beslissers van bedrijven en publieke instellingen.
Meer dan 750 leden wisselen bij BELTUG ervaringen uit en genieten van expertise, workshops, seminars, publicaties en belangenbehartiging. Dankzij persoonlijke contacten en online toegang tot rapporten, leren ze van elkaar en maximaliseren zo het potentieel van communicatietechnologie en -diensten voor hun bedrijf.>>> Back to overview