Beltug

Bedrijven en overheidsinstellingen hebben te weinig keuzemogelijkheden om hun telecommunicatiediensten optimaal uit te bouwen


Date:30/03/2011


Dat blijkt uit de studie van BELTUG naar concurrentie op de zakelijke markt. Het is hoog tijd dat de regelgever werkt aan de zakelijke markt. Alle spelers moeten op gelijke voet kunnen strijden met Belgacom om zo meer concurrentie te creëren voor mobiele diensten, vaste telefonie en datanetwerken.

Telecommunicatiediensten zijn voor bedrijven cruciaal geworden. Werknemers moeten kunnen werken van overal, steeds meer toepassingen zijn via laptops en smartphones beschikbaar, en voor cloud toepassingen moet het bedrijfsnetwerk altijd beschikbaar en zeer performant zijn. Het is essentieel dat ondernemingen voor hun communicatiebeleid de mogelijkheden van verschillende spelers met elkaar kunnen vergelijken.

Vaak slechts één of twee offertes
BELTUG bracht van bijna 100 bedrijven en overheidsinstellingen recente ervaringen met telecomoffertes bij elkaar. De belangrijkste vaststellingen:

  • Bijna de helft van de bedrijven krijgt maar 1 of 2 offertes.
  • Belgacom heeft voor de meeste diensten het leeuwendeel van de markt in handen. De andere aanbieders werken gesegmenteerd; ze richten zich op specifieke markten, zoals bv. grote internationale bedrijven. Daarom zijn er weinig aanbieders per marktsegment.
  • Vooral bedrijven met veel locaties in België hebben weinig keuze.
  • Voor mobiele communicatie zijn er maar 2 spelers in de business markt, nl. Proximus en Mobistar. Dit is geen gezonde situatie. Het is dan ook niet te verwonderen dat de voorgestelde prijzen meestal heel dicht bij elkaar liggen.
  • Voor mobiele data vindt minder dan helft dat er voldoende concurrentie is.
  • De markt is weinig dynamisch: 60% van de bedrijven blijft na een offerteaanvraag bij zijn leverancier. Gemiddeld is een prijsverschil van 15% nodig om de overstap naar een andere leverancier te verrechtvaardigen.
  • Steeds meer doen bedrijven een beroep op dienstenleveranciers omwille van de stijgende complexiteit. Deze sluiten partnerships af met preferred telecomoperatoren. Vaak zal Belgacom één van hen zijn. BELTUG vreest dat het risico om van Belgacom afhankelijk te zijn nog zal toenemen.

Kan het tij nog keren?
“Het is absoluut nodig om meer concurrentie voor de bedrijfsmarkt te creëren”, verduidelijkt Danielle Jacobs.

  • Voor hun aanbod aan ondernemingen moeten de andere telecomoperatoren vaak een beroep doen op het Belgacom-netwerk om de laatste km te overbruggen. In een audit heeft het BIPT alle knelpunten geïnventariseerd die de andere telecomoperatoren hierbij ondervinden. BELTUG vraagt dat ze snel worden weggewerkt, en dat van dichtbij wordt opgevolgd dat Belgacom de andere operatoren en de eigen klantendivisie op dezelfde manier behandelt.
  • Met de komst van IP-netwerken wordt het regelgevend kader volledig herzien. BELTUG vraagt dat van bij het begin van de uitwerking voldoende aandacht wordt besteed aan de zakelijke markt.

Ook op Europees vlak is er werk aan de winkel, want er is grote nood aan grensoverschrijdende diensten. Zo moeten internationale bedrijven hun mobiele strategie opbouwen op basis van een lappendeken van nationale mobiele diensten. Ook voor cloud computing zijn er veel grensoverschrijdende kwesties, bv privacy, security en contractuele aspecten.

BELTUG neemt deze problematiek verder op in België met de overheid en het BIPT, en op Europees niveau met Europees Commissaris Kroes (Digitale agenda) en BEREC.

Meer details vindt u in de presentatie onderaan deze pagina.

 


>>> Back to overview