Beltug

BELTUG answer on the BIPT consultation on the need for 076 and 079 ‘company numbers’


Date:17/04/2012


Raadpleging van de Raad van het BIPT met betrekking tot de mogelijke invoering van 076 en 079-nummers

Consultation du Conseil de l'IBPT concernant l'introduction eventuèlle de numéros 076 et 079

BELTUG answer (only available in Dutch)


>>> Back to overview