Beltug

Memorandum over de bezorgdheden van de zakelijke ict-gebruikers, bedrijven en overheidsinstellingen


Date:12/06/2014In een periode van lichte economische heropleving kan een goed beleid inzake communicatietechnologie de slagkracht van de digitale economie bevorderen. Met dit memorandum wil BELTUG, de grootste belangenorganisatie van professionele ICT-gebruikers in België, de beleidsmakers wijzen op een aantal opportuniteiten en uitdagingen inzake het gebruik van ICT ter bevordering van een sterke economie die de digitalisering volledig omarmt.

In deze nota worden de aanbevelingen van BELTUG in 5 punten samengevat:

  • Het digitale ondernemersklimaat dient dringend gestimuleerd te worden alvorens andere landen met de omzet en belastingsinkomsten gaan lopen.
  • Mobiel werken wordt de nieuwe norm waardoor er nood is aan een fiscaal kader dat verregaande mobiliteit bevordert.
  • Budgetaire noden mogen niet afgewenteld worden op de telecom sector.
  • De concurrentie op de zakelijke telecommarkt dient bevorderd te worden.
  • Een eenduidige cyber security strategie met een duidelijk aanspreekpunt voor ondernemingen en overheidsorganisaties zal het vertrouwen in de internet-economie verhogen.

Memorandum over de bezorgdheden van de zakelijke ict-gebruikers, bedrijven en overheidsinstellingen


>>> Back to overview