Beltug

Onduidelijkheid over verplichte e-facturatie aan de overheid


Date:24/11/2015


 

Onduidelijkheid over verplichte e-facturatie aan de overheid

BELTUG publiceert aandachtspunten m.b.t. timing en kosten

Sint-Niklaas 25 november 2015 - Binnenkort wordt elektronische facturatie aan overheden verplicht. Ook België heeft het pad naar e-facturatie ingezet, met als principe één platform en één standaard voor de verschillende overheden, federaal, regionaal en lokaal.

Er bestaat bij bedrijven en overheidsinstellingen echter heel wat verwarring over de data van verplichte invoering en de praktische modaliteiten. Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om het versturen van een factuur via e-mail in bv. Pdf-formaat maar om de automatische verwerking van informatie zoals BTW nummer, factuurbedragen,... om zo veel administratief werk te besparen.

BELTUG, de grootste vereniging van ICT verantwoordelijken, ziet de voordelen van het wegwerken van de papierberg aan facturen, maar wil dat de werkwijze voor de elektronische facturatie aan de overheid rekening houdt met de bekommernissen van facturerende bedrijven, en hen niet op onnodige kosten jaagt.

De belangrijkste aandachtspunten voor BELTUG

  • Er is zeker nood aan duidelijke en gecoördineerde informatie naar de bedrijfsmarkt.

  • BELTUG pleit voor een invoering op de verschillende overheidsniveaus die zoveel mogelijk gelijktijdig en op dezelfde manier verloopt.

  • BELTUG bepleit het gebruik van de internationale standaard, met zo weinig mogelijk aanpassingen voor België, om internationale bedrijven niet voor onnodige aanpassingen te plaatsen.

  • BELTUG vindt het positief dat bedrijven de keuze zullen hebben tussen verschillende service providers om hun elektronische facturen aan de overheid af te leveren, maar er is duidelijk nood aan meer informatie over de voorwaarden.

Een peiling bij BELTUG wijst erop dat 40% van de overheidsleveranciers nog geen plannen heeft.

BELTUG verzamelde informatie over de plannen rond e-facturatie van zestig bedrijven. Daaruit blijkt dat bijna de helft nog niet bezig is met e-facturatie en sommigen zelfs niet op de hoogte zijn van de verplichtingen die er aankomen.

Slechts 45% zegt een geautomatiseerd e-facturatieproject te plannen, waarvan 13% na 2016.

46% van de respondenten is leverancier aan overheid. Maar liefst één vijfde in onze steekproef (of 40% van de overheidsleveranciers)  heeft echter nog geen plannen.

2016 wordt een cruciaal jaar

“Er is nood aan duidelijke en gecoördineerde informatie naar de bedrijfsmarkt. Alleen voor leveranciers aan Vlaamse overheden wordt e-facturatie verplicht vanaf 1.1.17. De federale overheidsdiensten moeten wel facturen elektronisch kunnen ontvangen vanaf 1.1.16 maar het betreft geen verplichting voor de leveranciers-bedrijven; de ingangsdatum voor de verplichte facturatie aan de federale overheid is nog niet gekend en dit is ook niet het geval voor Brussel, Wallonië of de lokale overheden”,  zegt Danielle Jacobs, directeur bij BELTUG, “Dat maakt het moeilijk om concrete plannen te maken voor bedrijven die leveren en factureren aan overheden. Onze leden stellen zich ook de vraag wat ze -tegen wanneer en tegen welke prijs- mogen verwachten van de softwareleveranciers in deze context.”

Conclusie

BELTUG overlegt constructief met de overheid, om van de invoering een positief verhaal te maken voor alle bedrijven, gaande van de kleine KMO tot de internationale bedrijven.

BELTUG overlegt via Agoria ICT ook met de softwarebedrijven, die de brug kunnen slaan naar de overheidssystemen, over de praktische modaliteiten. Ook het VBO is hierbij betrokken.

Het elektronisch factureren nam in België nog geen enorme vlucht. BELTUG is overtuigd dat de verplichte invoering bij de overheid, conform de Europese richtlijnen, als hefboom kan dienen voor facturatie tussen bedrijven onderling.

Het volledig standpunt van BELTUG – Nederlands en Frans.

Over BELTUG

BELTUG is met méér dan 1.200 leden de grootste vereniging van ICT verantwoordelijken van bedrijven en overheidsinstellingen in België. We behartigen de belangen van onze leden bij de overheid en ICT dienstenleveranciers. Op jaarbasis organiseren we meer dan 30 kennisuitwisselingsmomenten. BELTUG heeft ook een actieve rol binnen INTUG die de professionele ICT gebruikers vertegenwoordigt op Europees en internationaal niveau.

Contact: Danielle Jacobs, Directeur BELTUG
T: 0495 10 88 51 – e-mail: danielle.jacobs@beltug.be
BELTUG – Knaptandstraat 123 – 9100 Sint-Niklaas - www.beltug.be


>>> Back to overview