Beltug

Beltug rondvraag naar de prioriteiten bij ICT beslissingsnemers: verrassende resultaten


Date:09/10/2017


Blockchain vanuit het niets naar topprioriteit voor bedrijven; GDPR is blijver

Resultaten Beltug Priority Survey editie 2017 bekendgemaakt:

  • Blockchain, dat vorig jaar niet eens de prioriteitenlijst haalde, is meteen opgerukt naar de tweede plaats in de algemene lijst.
  • Maar de voorbereiding op de Europese privacywetgeving GDPR blijft de echte topprioriteit.
  • Bedrijven tellen af naar 25 mei 2018 (minder dan 8 maanden te gaan ...)

Beltug, de Belgische gebruikersvereniging die de belangen van de ICT-beslissers uit verschillende economische sectoren en de overheid behartigt, maakte de resultaten van haar jaarlijkse prioriteitenonderzoek bekend. Uit die enquête valt vooral op hoe blockchain op één jaar tijd vanuit het niets een prioriteit geworden is voor de deelnemers. Daarnaast is veiligheid alomtegenwoordig en blijft de voorbereiding op de Europese privacy wetgeving dé topprioriteit.

Jaarlijks maakt ledenvereniging Beltug een lijst van onderwerpen op waarrond ze het komende jaar kunnen werken, gebaseerd op de permanente input die de organisatie krijgt vanuit de bedrijven tijdens de talrijke activiteiten en bilaterale contacten. Deze lijst wordt vervolgens gestuurd naar alle leden, die hierop kunnen aanduiden welke van deze thema’s zij als prioriteit zien, en waar zij van wakker liggen. Dit jaar werd een lijst van 35 onderwerpen opgesteld.

Top 10 onderwerpen voor de business ICT gebruikers (GDPR werd als topprioriteit apart bevraagd en is dus niet opgenomen in dit overzicht)

 

“Dit jaar kunnen we niet om één vaststelling heen”, zegt Danielle Jacobs, directeur van Beltug, “blockchain, dat vorig jaar niet eens onze prioriteitenlijst haalde, is nu meteen opgerukt naar de tweede plaats in de algemene lijst.” Enkel ‘workable security’ en bewustmaking van werknemers rond beveiliging scoort nog hoger als prioriteit over alle profielen heen. “Het illustreert wat we allemaal hebben kunnen vaststellen”, vervolgt Danielle Jacobs: “Dit jaar werd bijzonder veel gepraat over het grote potentieel van blockchain, daarom willen onze leden graag weten hoe deze technologie voor hen van nut kan zijn.”

Het Beltug prioriteitenonderzoek werd dit jaar door 276 Belgische respondenten ingevuld, en is hiermee één van de grootste graadmeters van wat Belgische technologieleiders bezighoudt. “Ook al gebruiken we dit rapport in eerste instantie om ons programma voor het komende jaar op te stellen, toch beseffen we dat we hiermee een goed inzicht krijgen in waar de digitale leiders vandaag wakker van liggen”, aldus Ann Guinée, projectmanager bij Beltug.

Voorbereiding op Europese privacywetgeving GDPR is de echte topprioriteit

Voor de GDPR-regelgeving die in mei 2018 van kracht wordt, was de aandacht al langer gekend, en die zal voorlopig niet afnemen. Rond de GDPR wil Beltug het verschil maken met pragmatische tools. Daarom werd rond dit onderwerp een aparte vragenlijst in het prioriteitenonderzoek ontwikkeld. De respondenten werd gevraagd welk type tools en advies ze verwachten van Beltug. Zo is er duidelijk behoefte aan een ‘vendor assessment’-lijst met vragen die je je ICT-leverancier kan stellen omtrent hun GDPR-compliancy. Dit hebben we al proactief ingevuld”, zegt Danielle Jacobs, “Sedert 2 weken stellen we een uitgebreide vragenlijst ter beschikking van onze leden en we krijgen heel wat positieve feedback binnen.”

Inspelen op vragen en onzekerheden

“Het hoge aantal respondenten en de vele onderwerpen waarrond de IT-beslissingsnemers graag meer informatie en interactie wensen, bevestigt de behoefte aan een gebruikersvereniging als Beltug”, besluit Danielle Jacobs: “Ook vandaag blijven IT-beslissingsnemers met veel vragen en onzekerheden zitten, en zij verwelkomen Beltug als een vendor-neutrale partij waar ze kennis kunnen delen en met anderen kunnen samenwerken, zodat ze voor hun eigen organisatie weloverwogen beslissingen op basis van de juiste informatie kunnen nemen. Die rol blijkt nogmaals uit deze Priority Survey en zullen wij ook het komende jaar zeer graag blijven vervullen.”


>>> Back to overview