Beltug

Beltug Standpunt - Een vierde mobiele operator? Overwegingen van de bedrijfsmarkt.


Date:17/07/2018


Beltug vertegenwoordigt de professionele gebruikers (bedrijven én overheidsinstellingen)  van elektronische communicatiediensten. Een eventuele 4de mobiele operator kan verstrekkende gevolgen hebben op de zakelijke telecommarkt.

Op het eerste zicht lijkt de komst van een 4de mobiele operator te leiden tot meer concurrentie, wat moet leiden tot lagere prijzen en meer innovatie.

Een gezonde concurrentie, die leidt tot een kwalitatief sterk aanbod van infrastructuur en diensten is primordiaal voor de zakelijke gebruikers.

Maar er zijn bijkomende overwegingen:

1. De essentie: aan welke voorwaarden kan een 4de speler op de markt komen? De Belgische overheid en het BIPT staan voor een uiterst delicate evenwichtsoefening, die marktverstorend kan werken. Een scenario waarbij er op korte termijn lagere prijzen komen, maar met een grondige marktverstoring op de langere termijn zou erg jammer zijn voor de Belgische gebruikers, consumenten en bedrijven.

2. Onze leden hechten bijzonder veel belang aan robuuste, betrouwbare en performante telecomnetwerken. 5G biedt veel opportuniteiten voor bedrijven en overheden. De kwaliteit van de nog te bouwen 5G-netwerken zal bepalend zijn voor de digitale toekomst van België. Daarom zijn de investeringen in de 5G-netwerken cruciaal.

3. De problematiek van de stralingsnorm in Brussel moet dringend opgelost worden. Deze is  nu al een knelpunt voor de toekomst van 5G in België. Met een vierde operator zal het toegestane vermogen per antenne per operator in Brussel nog verlagen: het totale vermogen moet door 4 gedeeld worden in plaats van door 3 (Beltug-standpunt over de problematiek van de stralingsnorm in Brussel).

 
Beltug is vanzelfsprekend bereid om op te treden als klankbord voor de bedrijfsmarkt.
 
Beltug Standpunt - Een vierde mobiele operator? Overwegingen van de bedrijfsmarkt

 

>>> Back to overview