Beltug

Resultaten Beltug Priority Survey editie 2018 - Bedrijven geven topprioriteit aan strategie IT-architectuur


Date:16/10/2018


Bedrijven geven topprioriteit aan strategie IT-architectuur
Cyber security alomtegenwoordig - Privacy is blijver

 

Beltug, de Belgische vereniging van ICT-beslissers, peilt elk jaar bij haar leden naar hun IT-prioriteiten. Dit jaar is de strategie voor IT-architectuur topprioriteit. Cyber security is alomtegenwoordig, met 6 plaatsen voor security onderwerpen in de top 10. Privacy is een blijver. Blockchain, dat vorig jaar vanuit het niets op plaats 2 terechtkwam, valt buiten de topprioriteiten  maar blijft belangrijk. Dat maakte Beltug bekend tijdens haar Summer Bar – event op 24 september in Brussel.

 

Jaarlijks maakt ledenvereniging Beltug een lijst van onderwerpen op waarrond ze het komende jaar zou kunnen werken, gebaseerd op de permanente input die de organisatie krijgt vanuit de bedrijven tijdens de talrijke activiteiten en bilaterale contacten. Deze lijst wordt vervolgens gestuurd naar alle leden, die hierop kunnen aanduiden welke van deze thema’s zij als prioriteit zien, en waar zij van wakker liggen. Dit jaar werd een lijst van 40 onderwerpen opgesteld.

 

Top 10 onderwerpen voor de business ICT gebruikers (GDPR en privacy werden als topprioriteit apart bevraagd en is dus niet opgenomen in dit overzicht)

 

Strategie IT-architectuur topprioriteit

Bedrijven stellen zich duidelijk vragen over hun strategie rond de IT architectuur: “Welke toepassingen breng je naar de cloud en wat hou je binnen het bedrijf”, zijn belangrijke vragen die zich stellen. Ze zijn op zoek naar expertise en naar praktijkvoorbeelden over dit onderwerp.

 

Cyber security

Het belang van cyber security kan niet onderschat worden, in de top 10 zijn er maar liefst 6 prioriteiten die met security te maken hebben. Ook over dit onderwerp verwachten de bedrijven van Beltug vooral expertise en praktijkvoorbeelden.

 

Software licenties

Met de overstap naar cloud blijft de licentiepolitiek van de softwareleveranciers voor hoofdpijn zorgen. Het inschatten van de kosten, het beheer van de software (onder andere gevat in de prioriteit ‘hoe ga je om met shadow IT’), hoe het bedrijf voorbereiden op een mogelijke uitstap van cloud contracten, … zijn slechts enkele van de vele vragen die ICT- beslissers zich stellen. Er is dan ook vraag naar gemeenschappelijk overleg met belangrijke aanbieders over hun licentiepolitiek, vooral met Microsoft, Amazon Web Services, SAP, Google en Oracle.

De survey leert ons ook dat 45% van de bedrijven de jongste 2 jaar een software-audit had en dat deze vooral door Microsoft, Oracle, SAP en IBM uitgevoerd werden. 

 

Het belang van de kwaliteit van data 

De nieuwkomer in de top 10 is “data management, goverance and quality”. Over het belang van data is al veel gepubliceerd. De keuze voor deze prioriteit getuigt van het besef dat de kwaliteit van de data primordiaal is. De voorbereiding van de GDPR heeft bedrijven meer dan voordien doen stilstaan bij de manier waarop ze met data omgaan. En voor big data en artificiële intelligentie is de juistheid van de data een basisvereiste.

 

Blockchain van hype naar realiteit

Blockchain stond vorig jaar op de tweede plaats en is nu net buiten de topprioriteiten beland. “Vorig jaar was er vooral vraag naar meer info over het potentieel van blockchain”, zegt Danielle Jacobs, Directeur van Beltug. “Nu krijgen we een gemengd beeld, er zijn nog veel bedrijven die willen leren waarover het gaat, en welke toepassingen er zijn, maar anderen staan verder en willen concrete best practices uitwisselen. Voor hen werd de Beltug Blockchain Task Force opgericht, met blockchain experten van 30 bedrijven. 

 

De Europese privacywetgeving GDPR blijft belangrijk 

In mei 2018 werd de GDPR van kracht. Beltug heeft vorig jaar ingezet op het aanbieden van pragmatische tools, zoals vragenlijsten om de GDPR-compliance van sociale secretariaten of IT aanbieders na te gaan. Omdat privacy erg belangrijk is, werd hiervoor een aparte vragenlijst in het prioriteitenonderzoek ontwikkeld. Het is duidelijk dat de bedrijven op zoek zijn naar best practices, ervaringen, extra sturing. Voor het overleg met de overheid werkt Beltug via haar Privacy Council, waarin 30 privacy specialisten uit diverse sectoren zetelen.

 

De aanpak van het prioriteitenonderzoek 

Jaarlijks maakt ledenvereniging Beltug een lijst van onderwerpen op waarrond ze het komende jaar zou kunnen werken, gebaseerd op de permanente input die de organisatie krijgt vanuit de bedrijven tijdens de talrijke activiteiten en bilaterale contacten. Deze lijst wordt vervolgens gestuurd naar alle leden, die hierop kunnen aanduiden welke van deze thema’s zij als prioriteit zien, en waar zij van wakker liggen. Dit jaar werd een lijst van 40 onderwerpen opgesteld. 

Het Beltug prioriteitenonderzoek werd dit jaar door 245 Belgische respondenten ingevuld, en is hiermee één van de grootste graadmeters van wat Belgische IT beslissers bezighoudt. “Ook al gebruiken we dit rapport in eerste instantie om ons programma voor het komende jaar op te stellen, we krijgen op deze manier een goed inzicht in de onderwerpen waar de digitale leiders vandaag wakker van liggen”, aldus Ann Guinée, projectmanager bij Beltug.

 

Inspelen op vragen en onzekerheden

“Het hoge aantal respondenten en de vele onderwerpen waarrond de IT-beslissingsnemers graag meer informatie en interactie wensen, bevestigt de behoefte aan een gebruikersvereniging als Beltug”, besluit Danielle Jacobs: “Ook vandaag blijven IT-beslissingsnemers met veel vragen en onzekerheden zitten, en zij verwelkomen Beltug als een vendor-neutrale partij waar ze kennis kunnen delen en met anderen kunnen samenwerken, zodat ze voor hun eigen organisatie weloverwogen beslissingen op basis van de juiste informatie kunnen nemen. Die rol blijkt nogmaals uit deze Priority Survey en wij zullen deze ook het komende jaar zeer graag blijven vervullen.”


>>> Back to overview