Beltug

De prioriteiten van de Belgische ICT-beslissers - 'to cloud or not to cloud?'


Date:25/09/2019


Belgische ICT-beslissingnemers: “to cloud or not to cloud?”
Vragen over toekomststrategie en cyber security zijn topprioriteiten 

 

Belgische bedrijven en overheidsinstellingen zijn bezorgd over hun cybersecurity. Dat blijkt uit de jaarlijkse bevraging van Beltug, de vereniging van ICT-beslissers. Die peilt bij de start van het nieuwe werkjaar naar de prioriteiten van haar leden. In de top 10 staan liefst 4 prioriteiten die te maken hebben met cybersecurity. De strategie voor IT-architectuur – hoe bedrijven hun IT willen organiseren met het oog op de toekomst – blijft de absolute topprioriteit. Dat maakte Beltug bekend tijdens haar Summer Bar – event op 23 september in Brussel.

 

Beltug baseert haar actieplan voor dit lopende werkjaar (tot september 2020) op deze resultaten; bekijk en download het hier.

 

Beltug bevroeg zijn ruim 1750 leden over welke IT-issues zij de komende twaalf maanden willen aanpakken. CEO Danielle Jacobs: “Net als vorig jaar is de strategie voor IT-architectuur, zeg maar de cloudstrategie, de nummer 1-prioriteit. Dat heeft uiteraard te maken met de toenemende overschakeling op cloudinfrastructuur. Maar wat evenzeer opvalt, is dat dit jaar erg uiteenlopende onderwerpen hoog scoren in onze bevraging. Dat maakt duidelijk hoe groot het belang van de CIO’s en het IT-team is in de digitale transformatie en hoezeer zij van vele markten thuis moeten zijn.”

 

Cybersecurity is één van de grootste bekommernissen. Vier prioriteiten uit de top 10 hebben ermee te maken: bedrijven zoeken werkbare oplossingen rond security, om de awareness van hun medewerkers op peil te houden. Ze willen werk maken van een actieplan ingeval van een cyberaanval, van een strategische aanpak van IT-beveiliging en van ‘security by design’ bij de ontwikkeling van nieuwe tools.

 

Toprangschikking voor alle Beltug business ICT-gebruikers

 

Strategie IT-architectuur

Bedrijven zijn duidelijk aan een grondige evaluatie bezig van hun strategie rond de IT-architectuur: “Welke toepassingen breng je naar de cloud? Wat hou je on premise, binnen het bedrijf? En hoe de verschillende toepassingen met elkaar laten spreken?” zijn belangrijke vragen die zich stellen.

 

De voorbije jaren maakten cloudtoepassingen en cloudinfrastructuur een opmars in ons land. Toch ziet Beltug dat een aantal bedrijven bedenkingen heeft bij een ‘cloud first’ strategie. “Soms stelt men vast dat bepaalde applicaties goedkoper zijn als ze on premise worden gehouden. Ook om andere redenen blijven sommige CIO’s liever investeren in lokale infrastructuur. Er is geen eenduidige beste keuze. En in de praktijk wordt IT-architectuur vaak complexer, waardoor het zoeken is naar de meest aangewezen strategie”, aldus Danielle Jacobs.

 

Bovendien rijzen er ook bezorgdheden over de mogelijkheden om later een cloud exit te doen of over te stappen naar een andere leverancier. Een Beltug-marktonderzoek bevestigde eerder dit jaar dat ook in België de markt voor cloudplatformen sterk gedomineerd wordt door aanbieders zoals Amazon Web Services en Microsoft Azure.

 

Relaties met de IT-providers

Ook de weinig transparante licentiemodellen voor software blijven een bezorgdheid. De overstap naar de cloud zorgt niet voor verbetering. ICT-beslissingnemers vragen zich af hoe ze de kosten kunnen inschatten om correct te budgetteren, hoe software beheerd moet worden en hoe ze zich kunnen voorbereiden op een mogelijke uitstap uit cloudcontracten. Danielle Jacobs: “Onze leden vragen een gemeenschappelijk overleg met belangrijke aanbieders over hun licentiepolitiek, vooral met Microsoft, Amazon Web Services, SAP, Google en Oracle. Beltug nam terzake al initiatief.”

 

De bevraging leert ook dat meer dan 40% van de bedrijven de jongste 2 jaar een software-audit had en dat deze vooral door Microsoft, Oracle, SAP en IBM uitgevoerd werd.

 

Het belang van data

‘Data quality/Data governance/Data architecture’ blijft stijgen in de top 10-prioriteiten van de Beltug-leden. “De keuze voor deze prioriteit getuigt van het besef dat de kwaliteit van de data primordiaal is. De voorbereidingen voor de Europese privacyregelgeving GDPR hebben bedrijven meer dan ooit doen stilstaan bij de manier waarop ze met data omgaan”, aldus CEO Danielle Jacobs. “Bovendien is de betrouwbaarheid van data en een goed gebruik ervan een basisvereiste voor data analytics en artificiële intelligentie.”

 

De verdere implementatie van GDPR en het bewaken van de privacy blijven trouwens belangrijke items. CIO’s hebben hier nog veel vragen rond, denk maar aan wat de gevolgen van de brexit zullen zijn of hoe ze de awareness bij de werknemers blijvend kunnen verzorgen. Beltug volgt deze zaken op de voet via haar Privacy Council, waarin 45 privacyspecialisten uit diverse sectoren zetelen. Er is overleg en informatie-uitwisseling met de overheid en met de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

 

Belang van opportuniteiten voor de business 

Dat digitalisering steeds belangrijker wordt voor de bedrijven blijkt duidelijk uit de zoektocht naar opportuniteiten voor de business, zoals concrete toepassingen gebaseerd op het Internet of Things en Artificiële Intelligentie. Ook hier wordt van CIO’s en IT-afdelingen een brede blik verwacht. De toepassingen reiken immers verder dan enkel de IT-afdelingen: het gaat ook over hr, operationele processen en vooral de customer experience.

 

Uit de contacten met leden voelt Beltug trouwens eveneens een groeiende vraag, vooral vanuit de industrie, naar toepassingen via het toekomstige 5G mobiele netwerk.

 

Nieuw: user adoption of the digital tools

De nieuwkomer dit jaar in de top 10-prioriteiten gaat over digitale tools. Bedrijven worstelen met de opkomst van de talrijke toepassingen en apps, met een grote impact op hun werknemers en de manier van werken. Change management rond smart collaboration is hier nauw mee verbonden en vergt steeds meer aandacht. 

 

De aanpak van het prioriteitenonderzoek 

Beltug legde een lijst met 44 onderwerpen voor aan haar leden, met de vraag welke thema’s zij als prioriteit zien. Het prioriteitenonderzoek werd dit jaar door 313 respondenten ingevuld, en is hiermee één van de grootste graadmeters van wat Belgische IT-beslissers bezighoudt. “Ook al gebruiken we dit rapport in eerste instantie om ons programma voor het komende jaar op te stellen, we krijgen op deze manier een goed inzicht in de onderwerpen waar de digitale leiders vandaag wakker van liggen”, aldus Ann Guinée, Communication Manager bij Beltug.

 

“Het hoge aantal respondenten en de vele onderwerpen waarrond de IT-beslissingnemers graag meer informatie en interactie wensen, bevestigen de behoefte aan een gebruikersvereniging als Beltug”, besluit Danielle Jacobs. “Meer dan ooit zitten IT-beslissingnemers met veel vragen en onzekerheden, en zij verwelkomen Beltug als een vendor-neutrale partij waar ze kennis kunnen delen en met anderen kunnen samenwerken, zodat ze voor hun eigen organisatie weloverwogen beslissingen op basis van de juiste informatie kunnen nemen. We zullen dus blijven zorgen voor peer-overleg en verdere themagerelateerde onderwerpen, ondermeer rond SAM, cloud en IT-architectuur.”


>>> Back to overview