Beltug

Belgacom tariffs for fixed-to-mobile - decision of the BIPT/IBPT


Date:13/02/2007


For years BELTUG is pleading for a decrease of the tariffs for calls from fixed-to-mobile. With the decision of the BIPT we finally will see changes on the market! We hope the other operators will lower their fixed-to-mobile tariffs shortly too. BELTUG recommends its members to contact their account managers to request the decrease ASAP. We remind you the next decrrease is already foreseen in May.

  Mobile termination rates 2005  1/11/2006  1/05/2007  1/01/2008  1/07/2008 Decrease Nov 2006 Decrease Jan 2008  Decrease Jul 2008
 Proximus

12.66

 10.13

 8.09

 7.48*

 6.56*

 -20%

 -41%

 -48%

 Mobistar

 15.98

 12.75

10.16

 9.38*

 8.21*

 -20%

 -41%

 -49%

 Base

 19.60

 15.81

 12.76

 11.82*

 10.41*

 -19%

 -40%

 -47

 

 

 

 

The glide path of the BIPT - * will need to be changed because of a decision of the European Commission 


MEDEDELING VAN DE RAAD VAN HET BIPT - VAN 9 FEBRUARI 2007 - BETREFFENDE DE TARIEVEN VAN BELGACOM VOOR DE OPROEPEN
VAN VAST NAAR MOBIEL

Op 11 augustus 2006 heeft de Raad van het BIPT een besluit aangenomen betreffende de markten voor gespreksafgifte op elk mobiel netwerk waarin het de mobile operatoren een geleidelijke verlaging van hun termineringstarieven oplegt (besluit “markt 16”).
Op 11 augustus 2006 heeft de Raad van het BIPT ook een besluit aangenomen betreffende de retailmarkten voor openbaar beschikbare telefoondiensten op een vaste locatie (besluit “vaste telefonie”) waarbij het aan Belgacom een verplichting heeft opgelegd die betrekking heeft op de verbodsbepalingen van artikel 64 van de wet van 13 juni 2005, onder andere het verbod op het hanteren van abnormaal hoge tarieven.

Het doel van het BIPT met deze twee besluiten was dat de particuliere en zakelijke gebruikers een maximaal voordeel halen in termen van prijs door het doorberekenen in de retailtarieven van de aanzienlijke dalingen van de lasten voor gespreksafgifte op de mobiele netwerken.

Het BIPT heeft vastgesteld dat Belgacom de dalingen van de lasten voor mobiele gesprekafgifte niet doorberekend had in zijn retailtarieven die vanaf de datum van 1 november 2006 in werking zijn getreden. Bijgevolg heeft het BIPT beslist om Belgacom in gebreke te stellen om zich naar het besluit van 11 augustus 2006 “vaste telefonie” te schikken uiterlijk op 2 april 2007. 


COMMUNICATION DU CONSEIL DE L’IBPT DU 9 FEVRIER 2007 CONCERNANT LES TARIFS DE BELGACOM POUR LES APPELS DE FIXE A MOBILE

Le 11 août 2006, le Conseil de l’IBPT a adopté une décision relative aux marchés de terminaison d’appel sur chaque réseau mobile dans laquelle il impose aux opérateurs mobiles une baisse progressive de leurs tarifs de terminaison (décision « marché 16 »).
Le 11 août 2006, le Conseil de l’IBPT a également adopté une décision relative aux marchés de détail des services téléphoniques accessibles au public en position déterminée (décision « téléphonie fixe »), par laquelle il a imposé à Belgacom une obligation portant sur les interdictions prévues par l’article 64 de la loi du 13 juin 2005, notamment l’interdiction de pratiquer des tarifs anormalement hauts.

L’objectif poursuivi par l’IBPT au travers de ces deux décisions était que les utilisateurs résidentiels et professionnels retirent un bénéfice maximal en termes de prix du fait de la répercussion sur les prix de détail des baisses substantielles des charges de terminaison sur les réseaux mobiles.

L’IBPT a constaté que Belgacom n’avait pas répercuté les baisses de charges de terminaison mobiles sur ses tarif de détail entrées en vigueur à la date du 1er novembre 2006. Par conséquent, l’IBPT a décidé de mettre Belgacom en demeure de se conformer à la décision du 11 août 2006 « téléphonie fixe » au plus tard le 2 avril 2007.


>>> Back to overview