Beltug

De prioriteiten van de Belgische CIO's en ICT-beslissers meeste vragen gaan over het beheer van hun data, IT-architectuur en cybersecurity


Date:21/09/2021


IT-beslissingsnemers hebben meeste vragen over het beheer van hun data, IT-architectuur en cybersecurity

 

Hoe beheer je je data als organisatie? Talrijk ook zijn de uitdagingen rond cyber security. En hoe ga je om met de afhankelijkhed van cloud providers? Dat zijn de belangrijkste problemen van de IT-beslissingsnemers. Dat blijkt duidelijk uit het Beltug Priorities Compass 2021, de jaarlijkse bevraging die de vereniging organiseert onder haar leden naar hun IT-prioriteiten voor het komende jaar.

 

Beltug baseert haar actieplan voor dit lopende werkjaar (tot september 2022) op deze resultaten; bekijk en download het hier.

 

IT-beslissingsnemers kijken voor de oplossing van hun uitdagingen naar het ontwikkelen of verbeteren van een IT-security strategie, het implementeren van security-by-design bij nieuwe toepassingen en het managen van de risico’s via een duidelijke governance.

Opvallende stijgers in de top-10 van de prioriteiten dit jaar, hebben te maken met databeheer en datagovernance en de relatie met de cloud providers.

 

Toprangschikking voor alle Beltug business ICT-gebruikers

 

 

Cybersecurity opnieuw hoog op de agenda

Een hele reeks prioriteiten in het domein van cyberveiligheid blijft hoog scoren in het Beltug Priorities Compass 2021:

  • Nu telewerk deel uitmaakt van het nieuwe normaal, beseffen bedrijven meer dan ooit de nood om hun werknemers te sensibiliseren over cyberveiligheid en privacy. Het blijft een  topprioriteit voor de Belgische IT-beslissers.
  • Het opstellen van een plan om op een gepaste manier met een cyberaanval om te gaan,
  • Identiteits- en toegangscontrole in de cloud,
  • En ook voor OT-security (het beveiligen van technologische infrastructuur in productieomgevingen) klinkt de vraag naar een goede strategie en geschikte oplossingen steeds luider.

Beleid rond data cruciaal

Over het belang van data, de basis voor een betere customer experience, proces- en productinnovatie of nieuwe businessmodellen, is al veel gezegd. De Beltug-leden beseffen zeer goed het potentieel van hun data. Daarom plaatsten ze dit jaar data governance hoog op de prioriteitenlijst. Vragen als: Wie is eigenaar van de data die we verzamelen? Wie mag ze commercialiseren? En hoe kunnen we onze data veilig delen met andere partijen? zijn duidelijk aan de orde.

 

Afhankelijkheid van de cloud providers baart zorgen

De digitalisering van onze economie heeft een boost gekregen, dat is intussen genoegzaam bekend. Maar de overstap naar cloudtoepassingen en -infrastructuur blijft vele vragen oproepen rond de juiste strategie voor de toekomstige IT-architectuur. Welke applicaties je als organisatie naar de  cloud brengt, en welke niet, blijven moeilijk vragen. Daarnaast heeft de beslissing met welk cloudproviders een bedrijf samenwerkt, belangrijke implicaties voor de toekomstige groei van de IT-omgeving en de mogelijkheden die ze kan bieden voor de gebruikers.. Bij die beslissing spelen diverse elementen mee: kostprijs, efficiëntie, veiligheid en betrouwbaarheid van de gekozen optie. Bovendien rijzen er vragen rond een mogelijke vendor lock-in en de dominantie van een aantal grote spelers.

Scoren hoog op de prioriteitenlijst: deze afhankelijkheid van de cloud providers en het onderhandelen van contracten. Complexe contracten en weinig transparante licentiemodellen maken het voor de IT-beslissers moeilijk om de exacte (toekomstige) kosten in te schatten en om het beheer van hun software te optimaliseren.

Beltug staat in nauw contact met haar Europese zusterverenigingen om hierrond verdere actie te ondernemen op Europees niveau.

Deze onderwerpen leiden eveneens tot vragen over het controle krijgen en houden over hybride omgevingen (toepassingen in de cloud gecombineerd met IT on-premise) of het opzetten van een robuuste architectuur, die geschikt is voor een wendbare dienstverlening.

 

Het hybride werken

De impact van de coronapandemie sijpelt ook dit jaar door in de Beltug-bevraging. Bedrijven zijn massaal aan het bekijken hoe ze hybride werkvormen, met een combinatie van activiteit op kantoor, in satellietlocaties en thuis, het best kunnen organiseren. De uitdagingen van het telewerken blijven, de uitdagingen van de terugkeer naar kantoor komen erbij: welke nieuwe technische middelen komen er op de markt voor het organiseren van hybride vergaderingen? En in de wetenschap dat de functie van het kantoor volop verandert, hoe deze kantoren anders inrichten?

 

Last but not least: Belang van regelgeving

Ruim 3 jaar na de inwerkingtreding van de GDPR-regelgeving blijven bedrijven zoeken naar de manier om de privacy van hun klanten en personeel op een werkbare manier te waarborgen. Het vacuüm gecreëerd door Schrems-II – een arrest dat het onduidelijk maakt hoe je als organisatie moet omgaan met data die bij VS-aanbieders ondergebracht zijn – creëert nieuwe bezorgdheden.

Daarom zorgt Beltug via haar Privacy Council, waarin meer dan 60 privacyspecialisten uit diverse sectoren zetelen, voor overleg met de bevoegde overheidsinstanties, met name Staatssecretaris voor Digitalisering en Privacy Mathieu Michel en de GBA.

Rond Data en AI is er ook EU regelgeving op komst. Beltug investeert veel tijd in overleg met de EU hierover. Naast de stem van de burger en de luide stem van de IT-sector, moeten de belangen worden vertegenwoordigd van de bedrijven die de digitale technologie gebruiken. Deze dossiers zijn cruciaal voor de Europese economie.

 

Over het prioriteitenonderzoek 

Dit jaar namen 268 respondenten namen deel aan de bevraging, die ruim 40 thema’s bevatte. Het Beltug Priorities Compass is daarmee één van de belangrijkste graadmeters van wat Belgische IT-beslissers bezighoudt. “We krijgen een goed inzicht in de onderwerpen waar de CIO’s en digitale leiders vandaag van wakker liggen”, aldus Ann Guinée, communication manager bij Beltug. “Het vormt ook de basis voor de inhoudelijke thema’s waar we rond zullen werken en de activiteiten die wij het komende jaar organiseren.” 

“Het hoge aantal respondenten en de vele onderwerpen waarrond de IT-beslissingsnemers graag meer informatie en interactie wensen, bevestigt de nood aan een gebruikersvereniging als Beltug”, besluit Danielle Jacobs: “Meer dan ooit zitten IT-beslissingsnemers met veel vragen en onzekerheden, en zij verwelkomen Beltug als een vendor-neutrale partij waar ze kennis kunnen delen en met anderen kunnen samenwerken. Op die manier kunnen ze voor hun eigen organisatie weloverwogen beslissingen nemen, gebaseerd op de juiste informatie.”

Vorig jaar organiseerde Beltug ruim 90 activiteiten en online sessies voor haar leden. Daarnaast stimuleert ze het peer-to-peer overleg. Dat gebeurt in thematische focusgroepen zoals de Privacy Council en het CIO Cabinet, en de task forces rond Software Asset Management, Security and Digitale Innovatie.


>>> Back to overview