Beltug

BELTUG publiceert sombere barometer voor lagere tarieven vast-naar-mobiel


Date:21/01/2008


BELTUG publiceert sombere barometer voor lagere tarieven vast-naar-mobiel

Eerste enquête bij leden bevestigt gebrekkige tarievendaling

Sint Niklaas, 21 januari 2008. BELTUG is verbaasd dat de spectaculaire daling van de kosten van de operatoren voor interconnectie met de mobiele netwerken, door het BIPT opgelegd sinds november 2006, niet of slechts gedeeltelijk verrekend wordt in de tarieven van de vaste operatoren.  Daarom besliste BELTUG om op basis van een enquête een barometer te publiceren,  om de concrete effecten van de beslissing van het BIPT op de markt in kaart te brengen. Uit de eerste enquête blijkt duidelijk dat alle operatoren in hetzelfde schuitje varen.  Hoewel er verschillen merkbaar zijn tussen de individuele scores van de operatoren, bevinden zij zich allemaal in dezelfde zone van de barometer, 'Bewolking'. Zo kan een bedrijf met 50 werknemers gemakkelijk een besparing mislopen van € 3 300 per jaar.

De ondernemingen en overheidsinstellingen klagen al jaren over de hoge tarieven voor oproepen van vaste naar mobiele netwerken (fixed-to-mobile F2M). De hoge bedragen voor gesprekken van vaste naar mobiele telefoons zijn het gevolg van de hoge interconnectietarieven die de mobiele operatoren de vaste operatoren aanrekenen om een gesprek op hun netwerk te termineren (Mobile Termination Rates of MTRs).  

In 2006 nam het BIPT het initiatief om de mobiele operatoren een verlaging van hun interconnectietarieven op te leggen en zo de kosten van een 'vast-naar-mobiel' gesprek en die van een 'vast-naar-vast' gesprek geleidelijk dichter bij elkaar te brengen. 

Vandaag betalen de vaste operatoren ongeveer 40% minder voor oproepen naar mobiele netwerken!

Piek MTR in eurocent per minuut  2005  nov 2006 mei 2007 verschil    % 
Base 18,60 11,70  10,44  8,16 44% 
Proximus 10,87   8,00 
5,88 4,99  46% 
Mobistar 14,92  11,97   9,95  4,97  33% 
Bron: BIPT-mededelingen van 19 oktober 2006 (en amendementen) en 3 april 2007 (excl. BTW)  
      
De leden van BELTUG hebben zich erover verbaasd dat deze spectaculaire daling niet of slechts gedeeltelijk verrekend wordt in de tarieven die hen worden aangerekend door hun operatoren.

Het gaat nochtans om aanzienlijke bedragen: voor een onderneming met 50 werknemers met elk gemiddeld 5 oproepen van één minuut per dag vanaf hun vast toestel naar een mobiel toestel, vertegenwoordigt dit een verschil in de kosten van de vaste operator van:

  daling kost/minuut  aantal minuten/maand  maandelijkse kostendaling  jaarlijkse kostendaling 
Alle oproepen naar Base  8,16  5500  448,80  5385 
Alle oproepen naar Mobistar  4,97 5500  273,35 3280 
Alle oproepen naar Proximus  4,99 5500  274,45 3293 

Er is weinig kans dat de telefoonfactuur van deze onderneming met € 3 300 of meer gedaald is tijdens het voorbije jaar.

BELTUG is van mening dat de operatoren deze dalingen van de interconnectietarieven moeten verrekenen in de prijzen die zij de gebruikers factureren, in de geest van de maatregelen die het BIPT heeft genomen.

Daarom besliste BELTUG om op basis van een enquête een barometer te publiceren, om de concrete effecten van de beslissing van het BIPT op de markt in kaart te brengen.

Op basis van de informatie die bij 79 ondernemingen werd verzameld, werd onze vrees bevestigd. De daling van de interconnectiekosten van de mobiele operatoren wordt door de vaste operatoren onvoldoende verrekend in de tarieven die zij de gebruikers aanrekenen.  Dit in strijd met de doelstellingen van de maatregelen van het BIPT.

 barometer dec2007lightres.jpg

                    BELTUG fixed-to-mobile barometer

Het blijkt duidelijk dat:
Alle operatoren varen in één schuitje. Hoewel er verschillen merkbaar zijn tussen de individuele scores van de operatoren, bevinden zij zich allemaal in dezelfde zone van de barometer, 'Bewolking'.
- De tariefdalingen worden vooral toegepast voor klanten die er uitdrukkelijk om vragen.
- Operatoren die zich op kleinere ondernemingen richten, maken wel melding van nieuwe tarieven die zijn aangepast aan de prijsdalingen, maar die worden in het algemeen alleen toegekend aan nieuwe klanten.

BELTUG ergert zich aan het gebrek aan bereidwilligheid vanwege de operatoren ten aanzien van een belangrijke beslissing van het BIPT die werd genomen ten gunste van de gebruikers. De meeste operatoren geven immers toe dat zij geval per geval reageren.

BELTUG zal deze enquête regelmatig herhalen. In mei zal de vragenlijst opnieuw worden voorgelegd aan de gebruikers. De barometer zal worden aangepast aan de nieuwe resultaten, en zal uitwijzen of de operatoren de dalingen van de interconnectietarieven daadwerkelijk verrekenen aan hun klanten.

Het dossier (7 pagina's)

Wie is BELTUG?
BELTUG is een onafhankelijke gebruikersgroep waar bedrijven en overheidsinstellingen informatie over communicatietechnologie en –diensten uitwisselen, hun netwerk van persoonlijke contacten uitbreiden en opkomen voor hun gemeenschappelijke belangen ten aanzien van overheidsinstanties en leveranciers. BELTUG groepeert in België bijna 630 leden, afkomstig van 320 bedrijven en overheidsinstellingen.
Contact : Danielle Jacobs, Directeur, 0495 10 88 51 - 015 51 88 51, danielle.jacobs@beltug.be
BELTUG – Knaptandstraat 123 – 9100 Sint-Niklaas – 03 778 17 83 info@beltug.be - www.beltug.be

 


>>> Back to overview