Beltug

Persbericht - De (para)fiscale behandeling van mobiel werken heeft dringend ingrijpende wijzigingen nodig


BELTUG trekt aan de alarmbel voor smartphone en tablet

 

Sint-Niklaas, 20 maart 2013 - BELTUG trekt aan de alarmbel. Het wettelijk kader rond het privégebruik van mobiele toestellen van de werkgever is onduidelijk en complex. Een stimulerende (para)fiscaliteit zou tegemoetkomen aan de groeiende behoefte aan meer mobiliteit. Een duidelijk, redelijk en eenvoudig kader zal helpen bij de economische relance van onze bedrijven.

(Para)fiscaal kader werkt remmend

De huidige fiscale en parafiscale regels rond mobiele toestellen en internetgebruik thuis

BELTUG vindt het belangrijk dat bedrijven en overheidsinstellingen zich met innovatieve mobiele toepassingen kunnen bezighouden i.p.v. zich het hoofd te moeten breken over ingewikkelde administratie en (para)fiscaliteit.

Elk bedrijf - van kleine kmo tot grote multinational – en elke overheidsinstelling worstelt met deze problematiek.

De belangrijkste aanbevelingen van BELTUG voor de overheid:

10 jaar forfaitaire regeling voor pc:  geen reden om te vieren vindt BELTUG

Het jaarlijks ‘voordeel alle aard’ van € 180 voor privégebruik van een pc, vastgelegd in 2003, is  veel te hoog. De prijzen van pc’s zijn sterk gedaald. In veel bedrijven gaat de pc 4 jaar mee. Dan ondergaat de werknemer voor het privégebruik van de pc van zijn werkgever een VAA van maar liefst € 720! Dat is evenveel als de prijs van een nieuwe pc.

Tablet gelijkstellen met PC is contraproductief

In mei 2012 heeft de RSZ beslist dat het VAA voor een tablet gelijk is aan het VAA van een pc: dus ook € 180/jaar. Neem een tablet die de werkgever ter beschikking stelt en die 3 jaar wordt gebruikt. Dit betekent voor de werknemer een VAA van € 540. Maar: de prijzen voor tablets variëren momenteel ongeveer tussen € 200 en € 750!

“De gelijkschakeling van het VAA voor tablet en pc is een slechte beslissing,” zegt Danielle Jacobs, Directeur BELTUG, ”Zo wordt het toestel voor de werknemers een vergiftigd geschenk.”

‘Voordeel alle aard’ optellen klopt niet

De wettelijke regeling ziet het gebruik van elk toestel en/of communicatienetwerk als een apart privévoordeel en telt ze samen. Dat klopt niet met de realiteit. Je kan je privémail lezen op je smartphone, portable of tablet, maar je leest ze maar één keer. Je Facebookstatus en je tweets zal je maar aanpassen op één toestel tegelijk. Zo is het ook voor andere privétoepassingen.

 

Een voorbeeld:

Gebruik van smartphone

€12,50 per maand

Gebruik van portable

€15,00 per maand

Gebruik van tablet

€15,00 per maand

Gebruik van mobiel internet in tablet

€ 5,00 per maand

Gebruik van breedband thuis betaald door de werkgever

€ 5,00 per maand

Totaal Voordeel alle aard

€52,50 per maand (€630 per jaar)

                                                                                                                       

“De werknemer betaalt onevenredig veel voor zijn verhoogde productiviteit en privégebruik, en dit voor toestellen waar hij of zij nooit eigenaar van wordt. Dit is geen billijke situatie,” zegt Danielle Jacobs, Directeur BELTUG.

BELTUG standpunt Naar een billijke (para)fiscale behandeling van mobiel werken, als stimulans voor de economie”,  p.14.

 

Over BELTUG

BELTUG is de grootste Belgische vereniging van ICT Managers, met een gespecialiseerde focus op bedrijfsnetwerken, mobiele communicatie, UC, Cloud, beveiliging en ICT aankoop.

BELTUG telt meer dan 1.200 leden en vormt zo een belangrijke netwerkingorganisatie voor de ICT-beslissingsnemers in ons land. BELTUG brengt bedrijven samen om ervaringen uit te wisselen, publiceert aanbevelingen en informeert. BELTUG verdedigt de belangen van de zakelijke ICT-gebruikers bij nationale en internationale overheden.