Beltug

Beltug in the press27-02-2020 - Beltug helpt bij softwarecontractonderhandelingen


Beltug, de Belgische vereniging van it-beslissers, heeft nieuwe modelclausules opgesteld die bedrijven kunnen helpen bij hun onderhandelingen rond softwarecontracten. Dat moet beheer van de software een stuk eenvoudiger en eenduidiger maken.

De complexiteit, onduidelijkheid en ongelijkwaardigheid in softwarecontracten zijn problemen die regelmatig onder de aandacht van Beltug worden gebracht. De impact ervan gaat ook breder dan individuele bedrijven. ‘It-technologie is immers een belangrijke productiefactor geworden voor de algemene economische vooruitgang en ontwikkeling. Complexe, onevenwichtige en dubbelzinnige softwarelicentiecontracten zijn een obstakel om het volledige potentieel van de digitalisering te ontsluiten’, zo zegt de vereniging.

Read the full article via Computable.21-02-2020 - Licentiebeheer blijft specialistenwerk


Om software te mogen gebruiken, moet u een licentierecht betalen. Alleen spelen sommige leveranciers daarbij almaar vaker dubbel spel. Ze maken de licenties complex en voeren tegelijk de controle op.

"Licenties en cloudabonnementen zijn bijzonder complex opgesteld", zegt Danielle Jacobs, CEO van Beltug, "terwijl er een groot gebrek aan transparantie heerst." De cloud zou het klassieke licentieverhaal eenvoudiger maken. Niet dus.

Read the full article via Data News.23-12-2019 - Stijgende investeringen in cybersecurity, maar menselijke fout is nog steeds hoofdoorzaak van een datalek


Een menselijke fout is, naast ransomware en hacking, nog steeds de meest voorkomende oorzaak van een datalek. Om daar in België iets aan te kunnen doen, moet het aantal meldingen van datalekken fors omhoog. Datalekken worden ofwel niet opgemerkt, ofwel niet gemeld. Beide opties zijn problematisch.

Van de cyberaanval op Asco tot de recente economische missie naar China: cybersecurity is niet meer uit de nieuwsberichten weg te slaan. Dat het ook hoog op de agenda van Belgische bedrijven staat, bleek recent nog uit cijfers van Beltug, de grootste Belgische vereniging die leiders in ICT verbindt. Zij bevroegen 1.145 bedrijven, waarvan 45% verklaarde dat het budget voor cybersecurity het afgelopen jaar steeg. 46% van dezelfde groep respondenten gaf ook aan dat (een deel van) het budget voor cybersecurity actief werd ingezet op tools tegen datalekken.

Read the full article via Bloovi.19-12-2019 - La transformation digitale passe à la vitesse supérieure


Sur toutes les lèvres depuis quelques années, la transformation digitale se concrétise. De nombreuses organisations s’équipent de technologies telles que le big data, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets. Les explications de Danielle Jacobs, CEO de Beltug.

Read the full article via Planet Business (a loose supplement with Le Trends-Tendances).09-12-2019 - De weg naar Smart Belgium?


Geconnecteerde toestellen en slimme toepassingen… ze dringen stilaan door in ons dagelijkse leven. Maar de echte meerwaarde voor het Belgische bedrijfsleven moet nog komen.

Om van ons land een digitale en ‘smart’ koploper te maken, is er werk aan de winkel. Onze bedrijven zoeken nog naar de juiste business cases en van de overheid verwachten we een doorbraak op het vlak van de mobiele 5G-netwerken.

Read the full article via Fokus Online (a loose supplement to De Standaard).


Click here for a complete overview of Beltug in the press