Beltug

Beltug in the press05-07-2019 - Visterin Verdiept: Uw software tweedehands


Geldt de sharing economy ook voor zakelijke software? Want geef toe: software is software, dus waarom kan een Belgisch bedrijf die licenties niet tweedehands aankopen? Vele doen dat ook, al is dat tweedehandse model niet altijd even geschikt.

[...]

Ook het zakenleven maakt er gebruik van, blijkt ook uit een recente rondvraag van it-gebruikersorganisatie Beltug bij haar leden. ‘We merkten zeker interesse in het model’, stelt Danielle Jacobs, ceo van Beltug.

Read the full article via Computable.21-06-2019 - 5G: hype of (gemiste) kans?


Met 5G staat de nieuwe generatie draadloze communicatie voor de deur. Maar niet iedereen is even enthousiast. Critici die proefprojecten analyseerden lieten smalend de term 4,5G noteren. Op de eigenlijke start van 5G blijft het in ons land echter nog even wachten.

[...]

Is het één van de zaken die van 5G dan toch een technologie maakt om naar uit te kijken? Mogelijk wel. "5G is een game changer", liet Daniëlle Jacobs van Beltug optekenen bij VRT NWS.

Read the full article via Data News.21-06-2019 - 5G: mode ou opportunité (manquée) ?


La 5G laisse entrevoir une nouvelle génération de communications sans fil. Mais l'enthousiasme suscité n'est pas partagé par tous. Les critiques émises vis-à-vis des projets pilotes évoquent timidement le terme de 4,5G. Reste que notre pays attend toujours l'arrivée de la 5G.

[...]

S'agit-il de l'un des éléments qui fait de la 5G une technologie à prendre en considération ? Peut-être. " La 5G est un 'game changer', considère Daniëlle Jacobs, directrice du Beltug.

Read the full article via Data News.20-06-2019 - VIDEO Z-Impact: Beltug ziet verscheidene tendenzen bij bedrijven, rond hoe zij bouwen aan hun digitale strategie.


Digitale Transformatie zou een prioriteit moeten zijn voor de bedrijven.  We zien dat nog niet iedereen zover is.

Omdat het digitale raakt aan alles (marketing, boekhouding, ...), dus het is belangrijk, benadrukt, Danielle Jacobs bij Z-impact, dat bedrijven een strategie uitbouwen rond het digitale.
We zien verschillende tendenzen bij de Beltug leden.

Watch the video via Kanaal Z.18-06-2019 - VIDEO Z-ICT: Beltug biedt een platform voor bedrijven om kennis uit te wisselen rond Blockchain


In heel wat sectoren worden de mogelijkheden onderzocht van Blockchain. Het potentieel van deze technologie is groot.

Beltug is aangezocht door verschillende bedrijven uit heel verschillende sectoren om een platform te bieden om ervaringen uit te wisselen en kennis samen te brengen en uit te wisselen.

Watch the video via Kanaal Z.


Click here for a complete overview of Beltug in the press