Beltug

Beltug in the press30-12-2021 - Deze 3 verzekeringen worden volgend jaar opnieuw wat duurder


Het nieuwe jaar brengt altijd weer wat nieuws, maar er zijn ook een aantal zaken die elk jaar terugkeren. Zo zal men in 2022 gelukkig opnieuw de reeks spannende belevenissen van Fernand Costermans en Dimitri De Tremmerie uitzenden. Daarnaast zullen er weer heel veel goede voornemens in de prullenbak verdwijnen en zal het leven opnieuw wat duurder worden. Ook in de verzekeringssector zijn er een aantal prijsstijgingen te verwachten. Vooral de brandverzekering wordt het kind van de rekening. En zo gaan sommigen al wat gelukkiger het nieuwe jaar in dan anderen.

[...]

De afgelopen jaren is het aantal gevallen van cybercrime sterk gestegen. Bedrijven die in 2022 een cyberverzekering willen afsluiten, kijken hierdoor tegen een steeds hoger oplopende premie aan. Uit een rondetafelgesprek met talloze bedrijven gaf Beltug, de vereniging van CIO’s en ICT-beslissingsnemers, recent nog aan dat het bovendien veel moeilijker is geworden om zo’n verzekering af te sluiten. Vragenlijsten van zestig pagina’s, technische maatregelen en een doordacht cybersecuritybeleid gaan aan de aanvaarding door de verzekeringsmaatschappij vooraf.

Read the full article via Newsmonkey.24-12-2021 - Data delen om voorsprong te nemen


Data vormen de grondstof voor uw bedrijfsprocessen. Data geven uw bedrijf een mooie voorsprong: inzicht uit data laat toe heel gericht te ondernemen. Om dat mogelijk te maken, moeten uw medewerkers vlot rond die waardevolle data samenwerken, ongeacht waar ze zich bevinden: op kantoor, thuis of onderweg.

In de nieuwe studie 'B2B ICT Priorities Compass' van Beltug, de Belgische vereniging van CIO's en digitale technologieleiders, prijkt de hybride werkplek hoog op de prioriteitenlijst. Dat heeft uiteraard alles te maken met de uitdagingen van de voorbije twee jaar: de snelle omschakeling naar thuiswerk op grote schaal, in combinatie met de geleidelijke terugkeer naar kantoor van de voorbije maanden.

Read the full article via Trends.24-12-2021 - Partager les données et prendre de l'avance


Les données sont la matière première de vos processus métier et les exploiter donne une belle longueur d'avance à votre entreprise. Pour arriver à cela, vos collaborateurs doivent pouvoir compter sur une collaboration fluide autour de ces données précieuses, où qu'ils se trouvent : au bureau, à la maison ou en déplacement.

D'après la dernière étude 'B2B ICT Priorities Compass' de Beltug, l'association belge des CIO's et des responsables des technologies numériques, le poste de travail hybride figure en bonne place sur la liste des priorités des CIO's. Cela a naturellement à voir avec les défis de ces deux dernières années : le passage rapide au télétravail à grande échelle combiné au retour progressif au bureau de ces derniers mois.

Read the full article via Trends-Tendances.21-12-2021 - België heeft een sterke autoriteit op het vlak van cybersecurity nodig


Cybersecurity staat meer dan ooit bovenaan de agenda van bedrijven. Toch hebben organisaties het nog vaak moeilijk om regels toe te passen, maatregelen te treffen of software te kiezen. De bedrijfswereld heeft baat bij een sterke Belgische autoriteit die meer consistentie brengt in de manier waarop we cyberaanvallen en dreigingen bestrijden. Dat is de mening van verschillende toonaangevende sprekers die recent deelnamen aan een rondetafelgesprek over cybersecurity in België.

[...]

Zo'n 77 procent van de respondenten test de beveiliging van operationele technologie (OT) nooit, terwijl 48 procent niet over interne kennis beschikt om een cyberaanval te verhelpen. Als we die cijfers bekijken, dan is er voor ons land duidelijk wel nog werk aan de winkel. Dat is ook de mening van Danielle Jacobs (Beltug), Miguel De Bruycker (Centre for Cyber security Belgium - CCB) en Bart Steukers (Agoria).

Read the full article via Data News.21-12-2021 - La Belgique a besoin d'une autorité forte en matière de cybersécurité


La cybersécurité préoccupe plus que jamais les entreprises. Mais l'application de règles, l'adoption de mesures et le choix de logiciels se révèlent souvent compliqués pour les organisations. Les entreprises ont besoin d'une autorité belge forte qui veille à renforcer la cohérence en matière de lutte contre les cyberattaques et menaces. C'est en tout cas l'avis de plusieurs intervenants de renom ayant participé à une table ronde sur l'état de la cybersécurité en Belgique.

[...]

Près de 77 % des répondants ne testent jamais la sécurité de la technologie opérationnelle (OT) et 48 % ne possèdent pas les connaissances nécessaires en interne pour faire face à une cyberattaque. Des chiffres qui révèlent que notre pays a encore du pain sur la planche. C'est aussi l'avis de Danielle Jacobs (Beltug), Miguel De Bruycker (Centre for Cyber security Belgium - CCB) et Bart Steukers (Agoria).

Read the full article via Data News.


Click here for a complete overview of Beltug in the press